Safi

Time zone: UTC +1 | Sunrise: 07:47 Sunset: 18:53
Last update: 00:40 local time

Local date Saturday, Oct 25 Sunday, Oct 26
Local time 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h
Wind direction wsw sw sw s wnw nw nnw ne e e e ene nne nne nne ene
Wind speed (kts) 2
windspeed
1
windspeed
2
windspeed
1
windspeed
3
windspeed
10
windspeed
6
windspeed
4
windspeed
6
windspeed
6
windspeed
6
windspeed
7
windspeed
8
windspeed
11
windspeed
11
windspeed
11
windspeed
Wind gusts (kts) 2 2 2 1 3 10 6 5 7 7 7 8 9 12 15 15
Wave direction nnw nnw nw nw nw nw nw nw nw nw nnw nnw nnw nnw nnw nnw
Wave height (m) 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9
Wave period (s) 11 11 15 15 14 14 14 13 13 13 16 16 15 15 15 14
Cloud cover 0 0 25 76 58 2 1 0 7 32 42 39 65 68 61 72
Precipitation (mm/h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air pressure (hPa) 1011 1010 1010 1012 1012 1011 1012 1013 1013 1012 1012 1013 1013 1011 1011 1012
Air temperature (°C) 21 21 20 23 26 26 24 23 23 23 23 25 28 29 27 25
Local date Monday, Oct 27 Tuesday, Oct 28
Local time 00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h
Wind direction e e ese se wsw wnw wsw sse se se se sse s nw nnw ne
Wind speed (kts) 9
windspeed
7
windspeed
7
windspeed
7
windspeed
9
windspeed
8
windspeed
5
windspeed
11
windspeed
15
windspeed
13
windspeed
12
windspeed
11
windspeed
4
windspeed
8
windspeed
5
windspeed
4
windspeed
Wind gusts (kts) 12 9 9 9 11 10 7 16 22 19 18 14 5 8 6 5
Wave direction nnw nnw nnw nnw nnw nnw nnw nnw nnw nnw nnw nnw nnw nnw nnw nnw
Wave height (m) 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 1.7 1.7 1.9 2.0 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.6
Wave period (s) 14 14 13 13 13 13 13 12 16 16 15 15 15 14 14 14
Cloud cover 77 95 82 79 75 82 90 100 93 42 33 10 9 47 43 8
Precipitation (mm/h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air pressure (hPa) 1012 1011 1010 1011 1011 1010 1010 1011 1010 1008 1008 1009 1009 1007 1008 1009
Air temperature (°C) 25 25 24 27 30 28 27 27 25 25 24 27 29 29 26 25
Local date Wednesday, Oct 29 Thursday, Oct 30
Local time 00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h
Wind direction se se se se s wnw nw ne se se se se sse wnw nnw ne
Wind speed (kts) 8
windspeed
11
windspeed
11
windspeed
10
windspeed
5
windspeed
9
windspeed
7
windspeed
4
windspeed
4
windspeed
6
windspeed
8
windspeed
9
windspeed
5
windspeed
8
windspeed
8
windspeed
4
windspeed
Wind gusts (kts) 11 15 16 13 6 10 10 5 6 8 11 13 6 8 11 5
Wave direction nnw nnw nnw nnw nnw nnw nnw nnw nnw nw nw nw nw nw nw nw
Wave height (m) 1.6 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
Wave period (s) 14 14 14 14 13 13 13 13 13 12 12 12 12 12 12 12
Cloud cover 17 18 10 1 1 2 2 1 2 11 8 20 11 0 0 0
Precipitation (mm/h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air pressure (hPa) 1008 1007 1006 1008 1007 1006 1007 1009 1009 1009 1009 1010 1010 1009 1011 1013
Air temperature (°C) 25 24 24 26 29 29 25 24 24 24 24 26 29 30 26 24
Local date Friday, Oct 31 Saturday, Nov 01
Local time 00h 03h 06h 09h 12h 15h 18h 21h 00h 03h 06h
Wind direction sse sse se sse s wnw nnw ne se sse se
Wind speed (kts) 4
windspeed
6
windspeed
8
windspeed
9
windspeed
5
windspeed
7
windspeed
7
windspeed
3
windspeed
3
windspeed
5
windspeed
5
windspeed
Wind gusts (kts) 5 8 11 12 7 7 9 4 5 7 7
Wave direction nw nw nw nw nw nw nw nw nw nw nw
Wave height (m) 1.3 1.3 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0
Wave period (s) 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10
Cloud cover 0 0 0 1 1 1 1 11 7 1 14
Precipitation (mm/h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air pressure (hPa) 1012 1011 1011 1012 1013 1012 1013 1014 1013 1012 1012
Air temperature (°C) 24 24 24 26 29 29 26 24 24 24 23