Safi

Time zone: UTC +1 | Sunrise: 06:58 Sunset: 20:11
Last update: 17:44 local time

Local date Thursday, Apr 24 Friday, Apr 25
Local time 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
Wind direction ne nne ne ne n n nne ne ne ne ne ne nne nne nne ne
Wind speed (kts) 8
windspeed
10
windspeed
10
windspeed
9
windspeed
14
windspeed
19
windspeed
19
windspeed
16
windspeed
14
windspeed
14
windspeed
14
windspeed
17
windspeed
17
windspeed
22
windspeed
23
windspeed
18
windspeed
Wind gusts (kts) 11 15 14 11 14 19 20 20 21 22 22 20 18 23 27 27
Wave direction nw nw nw nw nw nw nw nw nw nw nw nw nw nw nw nw
Wave height (m) 2.1 2.5 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 2.8 2.8 2.6 2.6 2.5 2.5 2.7 2.9 2.8
Wave period (s) 17 16 16 15 15 15 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13
Cloud cover 0 0 10 8 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Precipitation (mm/h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air pressure (hPa) 1016 1015 1016 1016 1017 1016 1016 1018 1018 1018 1017 1017 1015 1013 1014 1016
Air temperature (°C) 16 16 15 19 23 21 19 17 15 15 14 19 23 23 20 17
Local date Saturday, Apr 26 Sunday, Apr 27
Local time 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
Wind direction ne ne ne ne nne nne nne ne ne ne ne ne nne nne nne ne
Wind speed (kts) 16
windspeed
15
windspeed
15
windspeed
17
windspeed
18
windspeed
23
windspeed
22
windspeed
17
windspeed
15
windspeed
14
windspeed
14
windspeed
16
windspeed
16
windspeed
21
windspeed
21
windspeed
17
windspeed
Wind gusts (kts) 28 26 24 22 20 25 28 29 25 23 23 20 18 22 26 25
Wave direction nw nw nw nw nw nw nw nw nw nw nw nw nw nw nw nw
Wave height (m) 2.7 2.5 2.4 2.3 2.3 2.5 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.3 2.3 2.4 2.5 2.4
Wave period (s) 13 12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 12 12 12 12 12
Cloud cover 1 26 27 50 51 5 3 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Precipitation (mm/h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air pressure (hPa) 1016 1014 1014 1014 1014 1012 1012 1015 1015 1013 1013 1013 1012 1010 1010 1012
Air temperature (°C) 16 15 15 20 26 26 22 19 17 17 16 21 27 26 22 18
Local date Monday, Apr 28 Tuesday, Apr 29
Local time 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h
Wind direction ne ne ne ne nne n nne ne ne ne ne ne nne n nne nne
Wind speed (kts) 12
windspeed
12
windspeed
13
windspeed
13
windspeed
16
windspeed
20
windspeed
20
windspeed
14
windspeed
10
windspeed
10
windspeed
10
windspeed
11
windspeed
16
windspeed
20
windspeed
20
windspeed
14
windspeed
Wind gusts (kts) 20 20 21 18 17 22 25 22 17 16 16 15 17 23 26 24
Wave direction nw nw nw nw nw n n n nnw nnw nnw nnw nnw wnw n wnw
Wave height (m) 2.2 2.0 2.0 1.9 2.0 2.3 2.3 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 2.2 2.4 2.5 2.4
Wave period (s) 11 11 11 11 11 6 7 7 7 7 7 8 8 15 7 14
Cloud cover 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precipitation (mm/h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air pressure (hPa) 1012 1010 1010 1010 1009 1008 1008 1011 1010 1009 1009 1009 1008 1006 1006 1008
Air temperature (°C) 17 16 16 22 27 26 22 19 18 17 16 22 27 26 23 19
Local date Wednesday, Apr 30 Thursday, May 01
Local time 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h 22h 01h 04h 07h 10h 13h 16h 19h
Wind direction ne ne ne ne n n nne nne ne ne ne ne nne n nne
Wind speed (kts) 11
windspeed
11
windspeed
10
windspeed
11
windspeed
15
windspeed
19
windspeed
18
windspeed
13
windspeed
10
windspeed
11
windspeed
12
windspeed
14
windspeed
17
windspeed
22
windspeed
21
windspeed
Wind gusts (kts) 20 17 15 14 16 21 22 21 16 18 19 17 18 24 27
Wave direction wnw wnw wnw wnw wnw wnw wnw wnw nnw nnw wnw wnw n n n
Wave height (m) 2.3 2.2 2.1 1.9 1.9 2.1 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.7 1.7 1.8 1.9
Wave period (s) 14 14 14 13 13 13 13 12 7 7 12 12 6 6 6
Cloud cover 0 0 0 0 0 9 19 18 20 39 31 31 33 42 24
Precipitation (mm/h) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Air pressure (hPa) 1008 1007 1007 1007 1006 1004 1005 1007 1007 1005 1005 1006 1005 1003 1004
Air temperature (°C) 18 17 16 22 26 25 22 19 18 17 16 22 27 26 23